Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Upesciemā

Pirmdiena, 2020. gada 3. augusts
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Skolas, Ziedu un Parka ielām)

Garkalnes novada dome 2020. gada 28. jūlija sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1139 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 58, 6.§).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir pārplānot detālplānojumā nekustamajam īpašumam “Āboliņi” (apstiprināts 2005. gada 26. janvāra Garkalnes pagasta padomes sēdē (protokols Nr. 2, 29.§, p.3), ar saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, kadastra Nr. 8060-011-0171 sadali un apbūvi”) apbūves gabalu sadalījumu, atbilstoši precizēt sarkanās līnijas, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, ievērojot Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam ar 2015 .gada grozījumiem noteikto. Veicot robežu pārkārtošanu, tiek izveidotas trīs savrupmājas apbūvei paredzētas zemes vienības, kurām piekļūšana tiks nodrošināta no Skolas ielas, izveidojot vienu kopēju 6 m platu pieslēgumu ielai. Tiek likvidēta daļa plānotās Āboliņu ielas un apgriešanās laukums, atbilstoši precizētas sarkanās līnijas. Saglabātais Āboliņu ielas posma 12 m platumā sarkanajās līnijās, ir izdalīts, kā atsevišķa zemes vienība un nodrošina piekļuvi esošajai pieguļošajai apbūvei, divām zemes vienībām.

Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2020. gada 5. augusta līdz 2020. gada 2. septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 17. augustā plkst. 18:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumu materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Ar detālplānojuma grozījumu projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00, iepriekš piezvanot un pierakstoties, tālrunis 67800936.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2020. gada 2. septembrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800936.

Visas ziņas

GODA NOVADNIEKS 2020

Piesakiet viņu šeit.

DRĪZUMĀ

RUDENS DARBI

Lapkritis Garkalnes novadā
Lielgabarīta atkritumu talka

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Edgars

Zāles pļaušana

Ekoloģiski audzēti kartupeļi

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet