Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos

Trešdiena, 2020. gada 13. maijs
    


(lokālplānojuma teritorija atrodas Berģos starp A2 autoceļu Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) un Rožu prospektu)

Garkalnes novada dome paziņo, ka 2020. gada 28. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1069 „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos” (Protokols Nr. 53.11.§).

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem, nekustamā īpašuma Rožu prospekts 43, Berģos, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0697 atļautais izmantošanas veids noteikts Jaukta centra apbūves teritorija (JC2). Nekustamā īpašuma Rožu prospekts, Berģos, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0640 atļautais izmantošanas veids noteikts Transporta infrastruktūras teritorija (TR) un daļā Jaukta centra apbūves teritorija (JC2).

Lokālplānojuma izstrāde paredz funkcionālā zonējuma maiņu nekustamā īpašuma Rožu prospekts 43, Berģos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0697 un nekustamā īpašuma Rožu prospekts, Berģos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0640 daļās, no Jaukta centra apbūves teritorijas (JC2) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R). Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma Rožu prospekts 43, Berģos, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 006 0697 īpašnieks.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Garkalnes novada domes telpiskās attīstības plānotāja Daiga Gruzīte (tālr. 67800936, e-pasts daiga.gruzite@garkalne.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024; e-pasts dome@garkalne.lv) līdz 2020. gada 13. jūnijam. Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv

Visas ziņas

GODA NOVADNIEKS 2020

Piesakiet viņu šeit.

DRĪZUMĀ

RUDENS DARBI

Lapkritis Garkalnes novadā
Lielgabarīta atkritumu talka

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Edgars

Zāles pļaušana

Ekoloģiski audzēti kartupeļi

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet