Garkalne GARKALNE.LV

Veiks meža izstrādes darbus pie Mucenieku un Sunīšu ciema

Trešdiena, 2020. gada 12. februāris
    

SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Mucenieku un Sunīšu ciemata tuvumā Ropažu novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.

Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un izlases ciršu veidā. Ciršu laikā tiks cirsti augšanā atpalikušie un slimību invadētie koki, kā arī retināta esošā mežaudze. Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze. Vienlaicīgi tiks uzlabota meža vides rekreatīvā vērtība, kā arī nodrošināta iespēja plašākai bioloģiskās daudzveidības attīstībai arī meža zemsedzē. Zarus un citus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas iespēju robežās paredzēts no meža izvest. Esošie meža celiņi pēc darbu pabeigšanas tiks sakārtoti vismaz tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas.

Papildus plānotajiem mežistrādes darbiem tiks cirsti koki atmežošanas cirtē “Igaunijas-Latvijas trešā 330 kV starpsavienojums” elektropārvades trases joslā.

Meža izstrādes darbi Mucenieku un Sunīšu ciemu tuvumā tiks veikti 120 ha lielā platībā. Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiek publicēta SIA “Rīgas meži” mājas lapā, ievietota Garkalnes novada domes un Ropažu novada domes mājas lapās, kā arī informatīvos plakātos pie ciematu ziņojumu dēļiem. Savukārt teritorijā, kur notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietoti informatīvie stendi un brīdinājuma zīmes.

Darbu plāns
Darbi tiks uzsākti 2020. gada februārī;
Darbi tiks pabeigti 2020. gada decembrī.

Darbi katrā posmā notiks sekojošā secībā:
1. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes transporta vajadzībām;
2. Pameža izciršana;
3. Koku ciršana un kokmateriālu izvešanas darbi;
4. Zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi;
5. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi;
6. Minētie darbi visā darbu posma teritorijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz laiku apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

Ierobežojumi mežistrādes darbu laikā
Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā, kur norādīti attiecīgie cirtes veidi, būs spēkā sekojoši ierobežojumi:
1. Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;
2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.
Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA “Rīgas meži” darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem uzņēmējiem.

Atbildīgais par darbiem šajā objektā:
Mežsaimnieciskā uzraudzība – Andris Upenieks
Mežistrādes darbi – Intars Āboliņš

Visas ziņas

GODA NOVADNIEKS 2020

Piesakiet viņu šeit.

DRĪZUMĀ

RUDENS DARBI

Lapkritis Garkalnes novadā
Lielgabarīta atkritumu talka

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Edgars

Zāles pļaušana

Ekoloģiski audzēti kartupeļi

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet