Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publisko apspriešanu Garkalnes ciemā

Piektdiena, 2019. gada 5. aprīlis
    


(zemesgabals atrodas teritorijā starp Baraviku, Sēņu un Vaivaru ielām)

Garkalnes novada dome 2019. gada 26. marta sēdē pieņēma lēmumu Nr. 677 “Par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 32, 2.§).

Zemes vienība Baraviku ielā 9, kadastra apzīmējums 8060 - 004 - 0747, kopējā platība 0.9507 ha, atrodas dabas lieguma „Garkalnes meži” neitrālā zonā. Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem zemes vienības Baraviku ielā 9 atļautais izmantošanas veids noteikts savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Detālplānojums paredz zemes vienību Baraviku ielā 9 sadalīt 2 jaunās zemes vienībās. Piebraukšana jaunajām zemes vienībām plānota no Sēņu ielas.

Detālplānojumam tā izstrādes laikā veikta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti apkopoti Vides pārskatā.

Detālplānojuma projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2019. gada 8. aprīļa līdz 2019. gada 8. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 29. aprīlī plkst. 18:00, Kultūras centra , Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma un vides pārskata materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar pilnveidoto detālplānojumu iespējams iepazīties Garkalnes novada domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par pilnveidoto detālplānojumu jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2019. gada 5. maijam.

Detālplānojumu un vides pārskatu sagatavoja SIA “PROJEKTS 3i”, tālrunis 29218944. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Visas ziņas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Koku un krūmu zāģēšanas pakalpojums

Jumta darbi.

Māris

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet