GARKALNE.LV

SAISTOŠIE DOKUMENTI

Pašvaldība

Garkalnes pašvaldības nolikums (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 19)
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.09.2014)
Grozījumi (25.10.2016)
Grozījumi (27.09.2016)
Grozījumi (25.07.2017)
Grozījumi (29.08.2017)
Grozījumi (08.12.2017)
Grozījumi (27.11.2018)
Grozījumi (25.06.2019)
Grozījumi (24.03.2020)
Grozījumi (28.04.2020)
Grozījumi (19.05.2020)
Grozījumi (23.02.2021)

Par Garkalnes novada pašvadības budžetu 2021. gadam (Saistošie noteikumi Nr. 84)
Grozījumi
Grozījumi

Garkalnes novada domes publiskais gada pārskats par 2018. gadu

Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu (Saistošie noteikumi Nr. 3)
Grozījumi (25.02.2014)
Grozījumi (26.02.2019)

Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (Saistošie noteikumi Nr. 82)

Garkalnes novada pašvaldības policijas nolikums

Par filmēšanu un fotografēšanu Garkalnes novada domē

Garkalnes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums


Nodokļi un noma

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 28)

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 8)
Grozījumi (26.02.2019)
Grozījumi (28.01.2020)
Grozījumi (25.02.2020)

E-IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 6.-13. punktu

Lēmums un iekšējie noteikumi ,,Par kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārzu izveidošanai’’
Pielikums Nr. 1 (Iznomāšanas iesniegums)
Pielikums Nr. 2 (Pagarināšanas iesniegums)


Izglītība

Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam (Saistošie noteikumi Nr. 87)

Kārtība, kādā Garkalnes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju (Saistošie noteikumi Nr. 67)

Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības programmas apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Grozījumi (26.03.2019)

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Garkalnes novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmās (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Grozījumi (29.08.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības 30.04.2008. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās iestādēs izglītojamiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (Saistošie noteikumi Nr. 7)

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (Saistošie noteikumi Nr. 8)
Grozījumi (27.03.2012)
Grozījumi (29.11.2016)

Par bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu dalības maksas kompensācijas kārtību (Saistošie noteikumi Nr. 14)
Grozījumi (26.06.2018)
Konsolidētā versija


Sabiedrība

Par Garkalnes novada domes vienreizēju pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām (Saistošie noteikumi Nr. 86)

Par sabiedrisko kārtību Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 10)
Grozījumi (26.11.2019)
Grozījumi (28.07.2020)
Grozījumi (29.09.2020)

Par braukšanas izdevumu segšanas kārtību atsevišķām pasažieru kategorijām (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Grozījumi (09.07.2013)
Grozījumi (16.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (31.01.2017)
Grozījumi (25.04.2017)
Precizējumi (30.06.2017)
Grozījumi (27.03.2018)
Grozījumi (26.06.2018)
Grozījumi (17.12.2019)
Grozījumi (25.08.2020)
Grozījumi (27.04.2021)

Saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar euro ieviešanu

Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 6)

Par Garkalnes novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 14)
Grozījumi (25.10.2006)
Grozījumi (26.11.2013)
Komentārs

Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Garkalnes novada iedzīvotājiem (Saistošie noteikumi Nr. 78)

Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 80)

Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu (Saistošie noteikumi Nr. 7)

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību (Saistošie noteikumi Nr. 6)

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu aizbildnim (Saistošie noteikumi Nr. 17)

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Grozījumi (25.08.2020)

Garkalnes novada kapu uzturēšanas un darbības noteikumi (Saistošie noteikumi Nr. 15)

Prasības pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 7)
Grozījumi (26.11.2019)
Grozījumi (26.01.2021)
Precizējumi (30.03.2021)

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 31)
Grozījumi (26.11.2019)

Par koku ciršanu ārpus meža Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 4)

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Garkalnes novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi (27.09.2016)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 21)

Garkalnes novada bibliotēku lietošanas noteikumi (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai, biedrību vai nodibinājumu dalībai sacensībās (Saistošie noteikumi Nr. 61)
Grozījumi (31.03.2020)

Par suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 25)
Grozījumi (26.11.2019)


Būvniecība

Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 4)
Grozījumi (26.11.2019)
Paskaidrojumu raksts

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu (Saistošie noteikumi Nr. 7)
Grozījumi (29.05.2018)

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 72)

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 5)
Grozījumi (26.11.2019)

Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā (Saistošie noteikumi Nr. 56)

Par kārtību, kādā izmantojami Garkalnes novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti (Saistošie noteikumi Nr. 74)


Reklāma

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vēstas pret publisku vietu Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 14)
Grozījumi (26.11.2019)

IESNIEGUMS: Reklāmas vai reklāmas objekta projekta izskatīšanai un saskaņošanai

GARKALNE

Par Garkalnes pagastu

Dabas liegums "Garkalnes meži"

Garkalnes pasts

Pašvaldības policija

Pašvaldības uzņēmumi

Garkalnes baznīca

Berģu draudze

Uzziņas un pakalpojumi

Nodokļu maksātāja pienākumi

Valsts karogs jāizkar

facebook twitter youtube

CEĻOTĀJIEM

Apkārt Rīgai –
vienots tūrisma piedāvājums

karte

Kas ir Zaļā vārna?

Veloceliņš

Jaunsudrabiņa piemiņas istaba

Jaunsudrabiņa izziņu taka

Namdara Darbnīca

Upesrūķi

Vulfas kundze

Viesnīca Baltvilla 4*

Restorāns Baltvilla

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Baltvilla restorāns aicina darbā Brokastu pavāru
Viesnīcas Baltvilla restorāns aicina d...


Microsoft Excel un Power BI speciālists meklē darbu
Meklēju papildus peļņas iespējas, kas ...


Terapija emocionālai labsajūtai
Piedāvāju terapeitiskas konsultācijas ...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet