SPORTA LAUREĀTS 2018

Nolikuma „Garkalnes novada sporta laureāts 2018” pielikums Nr. 1
Pretendenta pieteikuma anketa

4.1. Sacensības: Mērogs: Datums: Vieta:

4.2. Sacensības: Mērogs: Datums: Vieta:

4.3. Sacensības: Mērogs: Datums: Vieta:

Jautājumi, informācija garkalne.lv, sports@garkalne.lv, tel. 2912 2363.