IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS UN VĒRTĒJUMS

par Garkalnes novada sociālā dienesta
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem,
veikto sociālo darbu un to kvalitāti Garkalnes novadā

Aicinām piedalīties mūsu anonīmajā aptaujā.
Aptaujā iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā,
lai pilnveidotu un uzlabotu Garkalnes novada sociālā dienesta darbu.

Anketu iespējams arī lejupielādēt, aizpildīt un iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu
Garkalnes novada sociālajam dienestam Brīvības gatvē 455, Rīga, LV-1024.

Lūdzu, atzīmējiet atbildi, kurai piekrītat.
Jautājumos, kuri uz Jums neattiecas, varat nesniegt atbildes.
Atzīmējot sadaļu „cits”, lūgums sniegt viedokli (kāpēc?).


sieviete
vīrietis

16 - 25 gadi
26 - 40 gadi
41 - 60 gadi
61 gads vai vairāk

bezdarbnieks
strādāju algotu darbu
veicu gadījuma darbus
bērna kopšanas atvaļinājums
pensionāre(-s)
persona, kurai noteikta invaliditāte
skolnieks/students
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:


sociālā darbinieka konsultācijas
psihologa konsultācijas
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
asistenta pakalpojumu invalīdam
atbalsta grupu
sociālos pabalstus
veļas mazgāšana
dušas/pirts pakalpojums
friziera pakapojumus
zupas virtuvi
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:


neapmeklēju
reizi nedēļā
reizi mēnesī
reizi pusgadā
reizi gadā
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:
cits
Jūsu atbilde:


sociālā palīdzība ir bijis atbalsts man un veicinājis manu problēmu risināšanu
esmu kļuvusi(-is) aktīvāka(-s), atvērtāka(-s) un piedalos sabiedriskos procesos
sociālā palīdzība nav spējusi mani ietekmēt un palīdzēt
cits
Jūsu atbilde:


auklīšu dienests
aprūpe mājās
konsultatīvais atbalsts jaunajām māmiņām
patversme
dienas centrs
Kurā ciemā/apdzīvotā vietā?

sociālie dzīvokļi
Kurā ciemā/apdzīvotā vietā?

sociālie uzņēmumi
Konkrēti:

dienas aprūpes centrs
Kurā ciemā/apdzīvotā vietā?

cits
Jūsu atbilde:


labi
apmierinoši
neapmierinoši