Garkalne GARKALNE.LV

Garkalnes novadā uzsāk decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Otrdiena, 2019. gada 30. jūlijs
    

Lai noteiktu notekūdeņu apsaimniekošanas prasības decentralizētajām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām un šādu sistēmu reģistrēšanas kārtību, 2017. gada vidū, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības likumu, tika pieņemti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu””. Uz abu iepriekš minēto dokumentu pamata Garkalnes novada dome 29.01.2019. apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 31 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Garkalnes novadā” (protokols Nr. 30, 13.§), kas tika precizēti ar Garkalnes novada domes 30.04.2019. lēmumu (protokols Nr. 34, 19. §).

Jaunie noteikumi Garkalnes novadā attieksies uz visām mājsaimniecībām novadā, kur netiek izmantoti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi. Vēsturiski novadā ir daudz privātmāju ciematu, kā arī bijušo dārzkopības kooperatīvu, kuros vasaras mājas pārbūvētas dzīvošanai visa gada garumā, ierīkojot tajās arī atsevišķu kanalizācijas sistēmu. Saskaņā ar Garkalnes novada Saistošiem noteikumiem Nr. 31 un Garkalnes novada domes deleģējumu SIA “Garkalnes ūdens” kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Priedkalnē, Baltezerā un Bukultos uzsāk individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, kas ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības. Pakāpeniski reģistra izveide tiks uzsākta arī par pārējiem ciemiem. Noteikumi paredz, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam būs jāiesūta pašvaldībai visa reģistrācijai nepieciešamā informācija (aizpildot Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu, ko varēs iesniegt papīra formātā vai elektroniski). Reģistrācija datubāzē būs vienreizēja.

Kas ir jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem, reģistra uzturētājam SIA "Garkalnes ūdens" (Brīvības gatvē 455, Rīga, LV-1024), jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa atrodama un aizpildāma šeit.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem tiks nosūtītas arī vēstules ar aicinājumu aizpildīt iesnieguma veidlapas. Iesniegumu var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski, vai parakstot ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi garkalnes.udens@garkalne.lv ar norādi DK REĢISTRS.

Uz ko attieksies jaunā kārtība

Jaunie noteikumi attieksies uz ikvienu, kura īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī;
• septiķus (rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas);
• notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Šie noteikumi nekādā gadījumā neaizliedz lietot sausās vai pārvietojamās tualetes, kā tas izskanējis medijos. Noteikumi arī neattiecas uz viensētām, jo jaunās prasības noteiktas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājtvertnes koncentrētas nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Apsaimniekošanas kārtība septiķiem un krājtvertnēm

Jaunajos MK noteikumos paredzēta decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtība. Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums būs atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma, kā arī no pašvaldības saistošajos noteikumos par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību noteiktā minimālā izvešanas biežuma.

Apsaimniekošanas kārtība rūpnieciski izgatavotām iekārtām

Rūpnieciski ražotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem ir izvirzītas stingrākas prasības. Šīm iekārtām reizi gadā (ja dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt tehnisko apkopi, un to varēs darīt tikai komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā tiks konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas būs jāveic ārpuskārtas apkope. Regulāra lokālo attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope nepieciešama, lai pārliecinātos, ka iekārta patiešām attīra notekūdeņus.

Ja īpašnieka rīcībā nebūs iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija, līdz 2020. gada 1. janvārim komersantam būs jāapseko decentralizētā kanalizācijas sistēma un jāizsniedz apliecinājums par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumi tās ekspluatācijai. Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja nepieciešams, veiks sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu tās atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.

Problēmas ar izsmeļamajām bedrēm

Novērojumi liecina, ka visvairāk problēmu varētu būt ar tā sauktajām izsmeļamajām kanalizācijas notekūdeņu bedrēm un to hermētiskumu.

Asenizācijas pakalpojumi

Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai reģistrējies Garkalnes pašvaldībā, atbilst tās saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēdzis līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju. Asenizatora pakalpojuma saņēmējam vismaz divus gadus būs jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti.

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts tiks publicēts Garkalnes novada domes mājas lapā.

Visas ziņas

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet