Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

 Ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Skolas ielu un A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne))

Garkalnes novada dome 2018. gada 30. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 564 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Kalna Mašēni” grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Kalna Mašēni” apstiprināts 2008. gada 30. aprīlī Garkalnes novada domes sēdē (protokols Nr.4, 16.§), ar saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Par nekustamā īpašuma “Kalna Mašēni”, kadastra Nr.8060-008-0057, apbūvi”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Kalna Mašēni” teritorijas atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un daļa Transporta infrastruktūras teritorija (TR).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir precizēt detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, grafisko daļu, ievērojot Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem noteikto, un sadalīt zemes vienības Kalna Mašēnu ielā 11, kadastra apzīmējums 8060 008 0089 un Kalna Mašēnu ielā 16, kadastra apzīmējums 8060 008 0090.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir zemes vienību Kalna Mašēnu ielā 11, kadastra apzīmējums 8060 008 0089 un Kalna Mašēnu ielā 16, kadastra apzīmējums 8060 008 0090, īpašniece.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2018. gada 10. decembrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800936.

Visas ziņas

DRĪZUMĀ

Piektdiena, 22. marts
Filma "Tēvs nakts"

Pirmdiena, 25. marts
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Piektdiena, 29. marts
Pārnovadu uzņēmēju diena "GaRo_ZA"

Svētdiena, 31. marts
Garkalnes novada mazo dziedātāju konkurss "Garkalnes Cālis 2019"

Ceturtdiena, 4. aprīlis
Koncertprogramma "Viva La T(r)ubadūri"

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

SLUDINĀJUMI

Pārdod lina galdautus, vai pieņem pasūtījumus to izgatavošanā

Vēlies sakopt vai iekārtot savu pagalmu Garkalnē vai tās apkartnē, bet nezini kam to uzticēt?

AUGĻU KOKU vainagu veidošana, DĀRZNIEKA pakalpojumi

AFIŠAS

plakāts


plakāts
plakāts

Visas afišas