Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā
 Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs • 181
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Skolas, Ziedu un Parka ielām)

Garkalnes novada dome 2018. gada 24. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr.385 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Āboliņi” apstiprināts 2005. gada 26. janvāra Garkalnes pagasta padomes sēdē (protokols Nr.2,29.§,p.3), ar saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Par nekustamā īpašuma “Āboliņi”, kadastra Nr.8060-011-0171 sadali un apbūvi”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” teritorijas atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un daļa Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir pārplānot detālplānojumā nekustamajam īpašumam “Āboliņi” apbūves gabalu sadalījumu, atbilstoši precizēt sarkanās līnijas, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, ievērojot Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem noteikto.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir zemes vienību “Āboliņi”, kadastra apzīmējums 8060 011 0171 un Skolas iela 6, kadastra apzīmējums 8060 011 0340, īpašniece.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2018. gada 31. maijam. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800936.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Šodien

Ceturtdiena, 24. maijs
Koncerts "100 gadus vainagā vītas – Gruzija un Latvija"

Drīzumā

Ceturtdiena, 14. jūnijs
Māsas Balanas ielūdz izraēliešu pianistu Ilanu Rehtmanu

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts