Par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem – A4 IVN
 Piektdiena, 2017. gada 29. decembris • 740
    

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (13.01.2015.) 28.punktu, iesniedzam sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātus par VAS “Latvijas Valsts ceļi” (reģ. Nr. 40003344207) plānoto darbību – Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne posma no ~ 0,3 km līdz ~18,9 km pārbūvi.

Pielikumā:
- sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols un dalībnieku saraksts;
- publikācija;
- informācija par individuālo informēšanu.

Kristīne Dobrāja,
SIA "Vides eksperti"

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts