1. – 2. klašu bērniem notiks bezmaksas nodarbības fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei
 Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris • 714
    


Pirmsskolas un sākumskolas vecuma periodā norisinās pirmais intensīvais augšanas periods, kad bērns gada laikā izaug par 7 – 10 cm. Straujajam augšanas procesam nepieciešama enerģija un pietiekama fiziskā aktivitāte, ko bērnam var nodrošināt daudzveidīgas kustības un fizisko aktivitāšu nodarbības, tādēļ 1.–2. klašu skolēniem būs iespēja pieteikties uz bezmaksas nodarbībām vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai, tai skaitā muguras muskulatūras stiprināšanai, stājas problēmu profilaksei un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.

Nodarbību laikā dažādu aktīvu spēļu un vingrojumu veidā bērniem mācīs pareizu elpošanas tehniku un vingrojumus dažādām muskuļu grupām. Katrā nodarbībā akcents tiks likts uz kādu atsevišķu muskuļu grupu.

Nodarbību kopums sastāvēs no 8 nodarbībām 1 reizi nedēļā. Katras nodarbības ilgums būs 60 minūtes.

Lai uzzinātu papildu informāciju par projektu un tā ietvaros īstenotajām aktivitātēm, zvaniet Maijai Pauniņai pa tālruni 67387611 vai sūtiet epastu uz .

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) ietvaros.

Eiropas Sociālā fonda pasākuma dalībnieka aptaujas anketa

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts