Kapu svētki Garkalnes kapos
 Trešdiena, 2017. gada 23. augusts • 881
    

Katoļu kapu svētki Garkalnes kapos notiks 2017. gada 26. augustā ar Svēto Misi plkst. 12:00.

Misi celebrēs Prāvests Ilmārs Kravalis. Piedālisies Upesciema katoļu draudzes koris. Aizlūgsim kopā par mūsu tuviniekiem, kas ir aizgājuši mūžībā. Pirms Svētās Mises būs iespēja pieņemt Grēksūdzes sakramentu. Pēc kapu svētkiem priesteris pasvētīs jaunuzliktos pieminekļus, krustus, kapu vietas.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts