Noris veloceliņa pagarinājuma izbūve
 Trešdiena, 2017. gada 23. augusts • 901
    

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Garkalnes novada domes Projekta iesniegumu Nr. 16-04-AL27-A019.2203-000007 “Veloceliņa Berģi – Upesciems – Langstiņi pagarinājums no Langstiņu ceļa un autoceļa A2 krustojuma Siguldas virzienā līdz gājēju tunelim”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2010. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros.

Projekta mērķis ir izbūvēt Veloceliņa Berģi – Upesciems – Langstiņi pagarinājumu no Langstiņu ceļa un autoceļa A2 krustojuma Siguldas virzienā līdz gājēju tunelim. Savienojot šo veloceliņu infrastruktūru, velosipēdisti varēs braukt vēl tālāk un drošāk sasniedzot autobusa pieturu un dzelzceļa staciju “Baltezers”, pa tam speciāli paredzētu celiņu, nevis brauktuvi. Šī projekta ietvaros veloceliņš tiks pagarināts līdz A2 gājēju tunelim.

Projekts paredz veloceliņa izbūvi, veloceliņu informatīvās infrastruktūras izveidi un uzstādīšanu, apgaismojuma ierīkošanu, mārketinga un publicitātes materiālu sagatavošanu.

Atbilstoši normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajām prasībām Atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 45000.00 apmērā.

Projekta vadītājs
Klāvs Zīberts

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts