Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām
 Ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts • 728
    

Atbilstoši 09.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. punktam Garkalnes novada domes izpilddirektore apstiprina sekojošu sarakstu ar autoceļu vai to posmu uzturēšanas klasēm: Lasīt vēl...

Garkalnes Ziņas