Pašvaldība iznomā zemesgabalus bez apbūves tiesībām
 Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs • 923
    

Pašvaldība iznomā sekojošus zemesgabalus bez apbūves tiesībām:
- Apiņu ielā 1A, Sužos, kadastra apzīmējums 8060-001-0266, platība 0.0500 ha,
- 9. šķērslīnijā 4, Skuķīšos, kadastra apzīmējums 8060-010-0405, platība 0.0582 ha.
Pieteikties Domes kancelejā līdz š. g. 20. augustam.

Izkopējums no Garkalnes novada kadastra kartes

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts