Aicina pieteikties vēlēšanu komisijas locekļu pretendentus
 Trešdiena, 2017. gada 12. jūlijs • 1065
    


Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums

Cienījamie Garkalnes novada iedzīvotāji!

Garkalnes novada dome 2017. gada 10. jūlijā saņēma no LR Centrālās vēlēšanu komisijas vēstuli Nr.02-01.7/154e ar lūgumu saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk tekstā – likums) 5. panta pirmo daļu triju mēnešu laikā ievēlēt pašvaldības vēlēšanu komisiju.

Likuma 6. pants nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Pamatojoties uz likuma 7. panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Tādēļ lūdzam visus vēlēšanu komisijas locekļu pretendentus, kas atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem iesniegt pieteikumus par savu kandidatūru Garkalnes novada domes sekretariātā, Brīvības gatvē 455, Rīga, LV-1024, 3. stāvā, līdz 2017. gada 14. augustam.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts