Par zāles pļaušanu
 Pirmdiena, 2017. gada 19. jūnijs • 634
    


Garkalnes novada Pašvaldības policija atgādina ievērot Garkalnes novada saistošos noteikumus nr. 4 saistībā ar pļaušanas darbiem:
nr. 4/14 Garkalnes novadā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem: pilnvarniekiem, lietotājiem, nomniekiem u.c. personām, kas atbild par attiecīgo nekustamo īpašumu, ir jānodrošina regulāra zālāju nopļaušana, zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm, (ne mazāk kā trīs reizes sezonā: no 10. līdz 20. jūnijam, no 10. līdz 20. jūlijam un no 10. līdz 20. septembrim).

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz LVL 150 (213.43 EUR), juridiskām personām – līdz LVL 500 (711.44 EUR).

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Piektdiena, 27. oktobris
Koncerts "Zvaigznes debesīs..."
Piektdiena, 3. novembris
Kabarē "Ļubova Orlova. Dīva. PSRS"
Sestdiena, 4. novembris
Teātra izrāde "Kā kļūt par varoni?"