Par meža ugunsnedrošo laika posmu
 Pirmdiena, 2017. gada 8. maijs • 939
    

Pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, Valsts meža dienests noteicis meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2017. gada 1. maiju.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts