Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2017. gadā
 Piektdiena, 2017. gada 3. marts • 1840
    

Tāpat kā iepriekš, arī 2017. gadā Garkalnes novada pašvaldība līdzfinansē privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu bērniem, kuri deklarēti Garkalnes novadā, kuru viens no vecākiem deklarēts Garkalnes novadā un bērns ir sasniedzis pusotra (1 gads un 6 mēneši) vecumu, ja pašvaldība ar attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi noslēgusi līgumu par līdzfinansēšanu.

Atbilstoši grozījumiem 2015. gada 8. decembra ministru kabineta noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, kas pieņemti 2016. gada 13. decembrī, pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā.

Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, kas veikti atbilstoši ministru kabineta noteiktajai metodikai, Garkalnes novada Domes 2017. gada 28. februāra domes sēdē apstiprināts pašvaldības līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm šādā apmērā:
• bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – 221,00 EUR mēnesī,
• bērniem no piecu gadu vecumam līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai – 192,00 EUR mēnesī.

Informējam, ka jaunais līdzfinansējuma apmērs piemērojams no 2017. gada 1. janvāra.

Garkalnes novada Domes jurists Jānis Frišfelds

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"
Svētdiena, 17. februāris
Izrāde bērniem "Noslēpumu sala"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts