CFLA uzsāk projektu pieņemšanu ES fondu programmā vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai
 Ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris • 1117
    

Līdz 2023. gada 31. decembrim plānots pilnībā modernizēt 100 - 115 vispārējās izglītības iestādes un kopā atbalstīt 47 206 izglītojamos, tai skaitā 24 406 izglītojamie pirmās atlases kārtas ietvaros (tai skaitā par virssaistību finansējumu - 1 606 izglītojamie), 16 500 izglītojamo otrās atlases kārtas ietvaros un 6 300 izglītojamo trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai. Pašvaldībām pieejamais ERAF atbalsts programmas otrās un trešās kārtas ietvaros ir vairāk nekā 75 miljoni eiro.

Paredzēts, ka projektu ietvaros pašvaldības skolās veidos ergonomisku mācību vidi, iegādāsies un ieviesīs informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, iekārtos jaunus dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetus, uzlabos sporta, dienesta viesnīcu un internātu infrastruktūru, kā arī valsts ģimnāzijās veicinās reģionālo metodisko centru attīstību.

Programmas mērķis ir atbalstīt izglītības infrastruktūras attīstību pašvaldību dibinātās vispārējās izglītības iestādēs - sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un ģimnāzijās, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

CFLA izsludinājusi atlasi programmas otrās un trešās kārtas ietvaros - iesniegt projektus ir uzaicinātas un tiks aicinātas reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības un vairākas novadu pašvaldības. Otrās kārtas ietvaros projektus iesniegs Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība, savukārt trešās kārtas ietvaros - Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Salaspils un Viļakas novada pašvaldības.

Projektu iesniegumus pašvaldības iesniegt CFLA var līdz 29. decembrim.

Programmas noteikumi paredz, ka tiek atbalstīti projekti, kas ir paredzēti pašvaldību attīstības programmu investīciju plānu projektu idejās (otrās atlases kārtas ietvaros) un projektu ideju konceptos (trešās atlases kārtas ietvaros), kuri ir saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Reģionālās attīstības koordinācijas padomē.

Otrās kārtas ietvaros vislielākās investīcijas paredzētas Ogres novada pašvaldībā - vairāk kā 5 miljoni eiro, seko Cēsu novads - 4,7 miljoni eiro un Tukuma novada pašvaldība - 4,5 miljoni eiro. Astoņās pašvaldībās - Bauskā, Dobelē, Gulbenē, Kuldīgā, Madonā, Saldū, Siguldā un Talsos - katrā investēs ap 3 miljoniem eiro, bet Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Krāslavā, Limbažos, Līvānos, Ludzā, Preiļos, Smiltenē un Valkā plānoto investīciju apjoms šajā programmā ir ap 1-2 miljoni eiro.

Trešajā kārtā lielākās investīcijas paredzētas Ķekavas novada pašvaldībā - vairāk kā 3 miljoni eiro. Ādažos, Ikšķilē, Mārupē un Salaspilī mācību vides uzlabošanā investēs ap 2 miljoniem eiro, Carnikavā un Garkalnē - ap 1 miljonu eiro, bet Viļakā - 300 tūkstošus eiro.

Otrās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir 70 700 397 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 60 095 337 eiro un nacionālais publiskais finansējums - 10 605 060 eiro. Trešās atlases kārtas ietvaros plānotais publiskais finansējums ir 17 961 330 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 15 267 130 eiro un nacionālais publiskais finansējums - 2 694 200 eiro.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"
Svētdiena, 17. februāris
Izrāde bērniem "Noslēpumu sala"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts