Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu iespējams pieprasīt elektroniski
 Piektdiena, 2017. gada 3. februāris • 957
    

Tagad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Garkalnes novadā iespējams pieprasīt arī elektroniski, izmantojot e-iesniegumu Garkalnes novada Domes mājaslapā: Ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma prasītāju un ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek prasīts nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums.

Garkalnes Ziņas