Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos
 Pirmdiena, 2015. gada 9. novembris • 2288
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Taku, Caunu ielām un autoceļu A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers—Saulkalne))

Garkalnes novada Dome 2015. gada 27. oktobra sēdē nolēma nodot detālplānojuma projektu zemes vienības “Takas”, kadastra apzīmējums 8060-006-0699, daļai publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmuma protokols Nr.11,1.§).

Detālplānojums paredz zemes vienības “Takas” daļā veidot jaunus savrupmāju apbūves gabalus un publisku ārtelpas teritoriju ar iespēju izvietot aktīvās atpūtas infrastruktūru (bērnu rotaļlaukumi, veselības trase ar ielu vingrošanas elementiem, sporta spēļu laukumi). Piebraušana detālplānojuma teritorijai ir plānota pa Taku ielu.

Apspriešanai tiek nodoti divi detālplānojuma priekšlikumu varianti ar atšķirīgiem dzīvojamās apbūves gabalu novietnes un transporta infrastruktūras risinājumiem.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 9. novembra līdz 2015. gada 29. novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00, Kultūras centra "Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes pirmā stāva vestibilā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2015. gada 29. novembrim. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Garkalnes novada teritorijas plānotāja Sandra Čakāne, tālrunis 67800915. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti” Santa Pētersone, tālrunis 67320809.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"
Svētdiena, 17. februāris
Izrāde bērniem "Noslēpumu sala"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts