Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu
 Trešdiena, 2015. gada 7. oktobris • 2546
    

Garkalnes novada Dome informē, ka 2015. gada 29. septembra sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.10, 4.§) par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

Plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā ir veiktas funkcionālā zonējuma izmaiņas Berģu ciemā teritorijai starp autoceļu A2 (Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža) un Rožu prospektu no Publiskās apbūves teritorija (P) uz Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) un Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), īpašumam „Buki”, kadastra numurs 8060-006-0379, no Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), funkcionālā zonējuma izmaiņas Bukultu ciemā zemes vienībai Muižas ielā 16, kadastra apzīmējums 8060-002-0882, no Dabas un apstādījumu teritorija (DA) uz Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Plānojumā iestrādāti arī iepriekšējās publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu izvērtējuma rezultāti un institūciju atzinumu izvērtējuma rezultāti.

No šī gada 7. oktobra līdz 27. oktobrim notiek Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā garkalne.lv/terpl/ un uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 26. oktobrī plkst. 18:00, Kultūras centrā „Berģi” Mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānojuma pilnveidotajā redakcijā iestrādātajām izmaiņām lūdzam iesniegt (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2015. gada 31. oktobrim norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu). Informācijai tālrunis Garkalnes novada Domes būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Šodien

Ceturtdiena, 13. decembris
Manam draugam miedziņš nenāk – Ziemassvētki klāt!

Drīzumā

Sestdiena, 15. decembris
Ziemassvētku jampadracis Garkalnes novada senioriem
Svētdiena, 16. decembris
Ziemassvētku eglīte Garkalnes novada bērniem
Otrdiena, 18. decembris
Dejo Latvijas Nacionālā baleta solisti

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts