Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā

Ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris
    


(detālplānojuma „Lilitas” teritorija atrodas starp Stirnu, Zaķu un Briežu ielām)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma „Lilitas” grozījumu izstrāde (2015. gada 25. augusta sēdes lēmums (Protokols Nr.9.,4.§)) ar mērķi precizēt Zaķu ielas sarkanās līnijas un precizēt nosacījumus zemes vienības Briežu ielā 7, kadastra apzīmējums 8060-006-0368, sadalei.

Detālplānojums „Lilitas” apstiprināts 2000. gadā 18. jūlijā, saistošie noteikumi Nr.14-dp „Par detālplānojuma „Lilitas” apstiprināšanu ar Garkalnes novada domes saistošajiem noteikumiem” pieņemti Garkalnes novada domes 2011. gada 20. decembra sēdē (protokols Nr.14.,10.§), stājušies spēkā 2012. gada 8. februārī.

Detālplānojuma „Lilitas” ietvertajā teritorijā atļautais izmantojuma veids Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM). Zemes vienībai Briežu ielā 7- Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1). Zemes vienības Briežu ielā 7 platība ir 2678 m2, DzS1 teritorijā jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir noteikta 1200m2.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir zemes vienības Briežu ielā 7, kadastra apzīmējums 8060-006-0368 īpašnieks. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2015. gada 16. oktobrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Visas ziņas

VAKANCES

Būvvaldes arhitekts
Sociālais darbinieks
PII "Čiekuriņš" meklē vadītāju
Berģu skola aicina darbā

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

KERAMISKIE SKURSTEŅI 38eur/m.

Pārdod

norberts

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet