Garkalne GARKALNE.LV

Informācija par Garkalnes novada attīstības dokumentiem

Pirmdiena, 2008. gada 22. decembris
    

Kā vispārējais Garkalnes novada attīstības mērķis ir noteikts novada iedzīvotāju labklājība – veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, kultūrā un zināšanās balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību. Ievērojot novada vispārējo attīstības mērķi, Garkalnes novada dome izstrādā Garkalnes novada attīstības plānu, kas sastāv no trīs savstarpēji saistītiem ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem – Attīstības stratēģija kā pamats, Teritorijas plānojums un Attīstības programma.

Paziņojums par Garkalnes novada telpiskās attīstības stratēģiju 2008.-2030.gadam
Garkalnes novada dome paziņo, ka Dr.ģeogr. Pētera Šķiņķa vadībā ir izstrādāta Garkalnes novada telpiskās attīstības stratēģija 2008.-2030.gadam kā atsevišķs dokuments ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu kopuma Garkalnes novada attīstības plāns ietvaros. Stratēģija Garkalnes novada domes 2008.gada 19.decembra sēdē tika apstiprināta galējā redakcijā. Publiskai apskatei tā ir pieejama Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Lejupielādēt: Garkalnes novada telpiskās attīstības stratēģija 2008.-2030.gadam

Paziņojums par Garkalnes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
Garkalnes novada dome paziņo, ka saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14.pantā noteikto pašvaldības pienākumu izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un Reģionālās attīstības likuma 13.panta otrās daļas nosacījumiem par vietējās pašvaldības attīstības programmas izstrādi un īstenošanu, Garkalnes novada dome 19.12.2008. sēdē ir uzsākusi Garkalnes novada Attīstības programmas izstrādi Dr.ģeogr. Pētera Šķiņķa vadībā.
Reģionālās attīstības likuma 13.pants skaidro, ka vietējās pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās pašvaldības sociālās un ekonomiskās attīstības prioritātes, mērķi un tuvākā laika rīcības, kas tiek izmantots par pamatu novada budžeta plānošanai.

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Garkalnes novada dome paziņo, ka saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.10.2004.noteikumu Nr.883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 38.punktu un Garkalnes novada domes 19.12.2008. lēmumu Par teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Protokola Nr. 12., 2.§.) tiek organizēts Garkalnes novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms no 22.12.2008. līdz 02.02.2009.
Garkalnes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija tiek nodota sabiedriskai apspriešanai – izstādīta un pieejama publiskajai apskatei Garkalnes novada domes galvenās ēkas 2.stāvā Brīvības gatvē 455, Rīgā (pirmdienās no plkst. 11 līdz 19, piektdienās no plkst. 9 līdz 13, pārējās darba dienās no plkst. 9 līdz 17).
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Garkalnes novada domē (Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV-1024) ar norādi Priekšlikums/Ierosinājums teritorijas plānojuma 1.redakcijai. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 16.01.2009. plkst. 16 un 28.01.2009. plkst. 18 Garkalnes novada domes ēkas mazajā zālē Brīvības gatvē 455, Rīgā.
Ieinteresētās personas var saņemt paskaidrojumus par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju Garkalnes novada domē pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja vietnieka M.G.Bauzes-Krastiņa (tālr. 26539862). Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 11 līdz 13.

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu
Saskaņā ar LR Ministru Kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums ir pievienots Garkalnes novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts, kas tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai kopā ar teritorijas plānojumu no 22.12.2008. līdz 02.02.2009. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Vides pārskatu var iesniegt Vides pārskata izstrādātājiem - SIA VSKB Vide, Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601, tālr. 63622717, e-pasts: info@vskbvide.lv līdz 2009.gada 2.februārim.

Lejupielādēt: Garkalnes novada Teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam Vides pārskats.

Attīstības dokumentu izstrādes koordinatore
Zane Salaka

Visas ziņas

VAKANCES

Būvvaldes arhitekts
Sociālais darbinieks
PII "Čiekuriņš" meklē vadītāju
Berģu skola aicina darbā

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Pret putekļiem

KERAMISKIE SKURSTEŅI 38eur/m.

Pārdod

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet