Rokdarbu pulciņa "Strauts" 10 gadu jubileja
 Svētdiena, 2014. gada 30. marts • 2882
    

Desmit bagāti gadi ar tikšanās un kopā sanākšanas prieku, apspriešanu un vērtēšanu, salīdzināšanu, slavēšanu, uzmundrināšanu... arī skumjas ir šo gadu ritējumā – kā jau dzīvē.

Senioru rokdarbu pulciņš "Strauts" ir daiļamata meistares Vijas Lapiņas izveidots, mācīts un audzināts stingrā mākslinieciskā un metodiskā vadībā. No sākotnēji nedaudzo dalībnieču skaita esam izaugušas līdz stabilam astoņpadsmit. Gadās, ka laiku pa laikam dalībnieces sezonas laikā gan pievienojas, gan arī aizplūst.

Mūs vieno "sirdsdarbs" – rokdarbi – adīšana, tamborēšana, tapošana, darinājumi ar "dakšu", pat filcējumi – gadu gaitā viss ir mēģināts. Katrai no mums ir savi mīļākie darbiņi un tehnikas. Vijai un Brigitai patīk smalkie darbi, Maija un Dzintra vairāk darina apjomīgus pončo, kostīmus un lakatus, Guntas stihija ir tamborēti galdauti, Alla un Valda meistaro tamborētas segas, Ainai un Džudijai sirdij tuvāki ir aksesuāri un krāsu prieks, Monika sevi izteic cimdos, katru mūs priecē Loretas spilveni, Mārīte, Rita, Ingrīda, Ilga un Velta meklē un atrod atkal ko jaunu. Visas mūsu stihijas bija apskatāmas jubilejas izstādē Berģu kultūras namā.

Kopā sanākšana ir mūsu nepieciešamība, atbalsts, padomdevējs, ideju inkubators, stingrais kritiķu vērtējums – katrreiz kāds jauns raksts, krāsu salikums, tehniskais risinājums, kaimiņu „dārziņā” noskatītais.

Pulciņa piecu gadu jubilejā pirmo reizi uzdrošinājāmies savus darbus demonstrēt. Pēc tam vairākkārt esam ciemojušās kaimiņu novados – Ādažos „Zaķu muižā”, Stopiņos, Siguldā. Draudzīgi kontakti mūs aizvizinājuši uz Skrīveriem, Lauku Sieviešu pasākumiem, Ķīpsalu, Kongresu namu un Bavāriju. Vienmēr esam atgriezušās ar ideju pilnu galvu – rokas tā vien prasās pēc adatām. Neizsakāms prieks arī šajā svētku reizē bija satikt rokdarbnieces no Ādažiem, Carnikavas, Ropažiem, Siguldas, Vangažiem un meistares no "Cēres". Paldies par svētku prieku vokālam ansamblim "Strauts", "Mūsmājām" un visiem apmeklētājiem mūsu svētku reizē.

Gadi mūs satuvinājuši. Kopīgas mums lielākas un mazās jubilejas, ekskursijas, pasākumi un mūsu himna – "Kamolā tinēja". Esam lieliska saime, kur saņemam atbalstu, padomu, dzīves gudrību. Nav laika domāt par gadiem – kāpt uz priekšu, neapstāties, nestāvēt, kustēties darbos un domās.

Mūsu enerģija un sirdsdarbs tā neveiktos, ja aiz mums kā drošs balsts un virzītājspēks nebūtu Pensionāru padome ar savu neizsīkstošo enerģiju un darbaspējām. Sirsnīgs paldies Garkalnes novada Domei, priekšsēdētājam Mārtiņam Bauzem-Krastiņam, priekšsēdētāja vietniekam Kārlim Bružukam, Anitai Bružukai par atbalstu visu pulciņa pasākumu norisē un jubilejas svētku sarīkošanā. Mēs esam ļoti pateicīgas Upesciema bibliotēkai, bibliotekārei Ivetai Pastarei, Upesciema dienas centra vadītājam Edgaram Kļaviņam par atbalstu un līdzdalību mūsu radošo pasākumu norisē. Paldies atsaucīgajiem šoferiem Jānim, Jurim un Sandrim.

Pateicībā rokdarbu pulciņa "Strauts" dalībnieces

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Šodien

Ceturtdiena, 13. decembris
Manam draugam miedziņš nenāk – Ziemassvētki klāt!

Drīzumā

Sestdiena, 15. decembris
Ziemassvētku jampadracis Garkalnes novada senioriem
Svētdiena, 16. decembris
Ziemassvētku eglīte Garkalnes novada bērniem
Otrdiena, 18. decembris
Dejo Latvijas Nacionālā baleta solisti

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts