Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

Svētdiena, 2013. gada 1. decembris
    


(zemesgabali atrodas teritorijā starp Saktas, Lietus un Mašēnu ielām)

Garkalnes novada Dome 2013. gada 26. novembra sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244 un „Saktas”, kadastra apzīmējums 8060 011 0245, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums (Protokols Nr.12.,3.§)).

Detālplānojums paredz zemesgabalus Lietus ielā 12, platība 3.06 ha un „Saktas”, platība 2.19 ha, sadalīt 36 jaunos zemesgabalos savrupmāju apbūvei un 2 zemesgabali paredzēti satiksmes infrastruktūras izveidošanai. Plānoto zemes gabalu platība ir no 1203 m2 līdz 1463 m2. Piebraukšana jaunajiem zemesgabaliem plānota no Pērses un Lietus ielām. Detālplānojumu izstrādā arhitekti Valda Lasmane un Mārtiņš Lasmanis, t.29215481.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2013. gada 2. decembra līdz 2013. gada 23. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 16. decembrī plkst. 18:00, Garkalnes novada Domes būvvaldē, Brīvības gatvē 455, Rīgā. Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā un Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2013. gada 23. decembrim. Info t.67800915.

Visas ziņas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Apkures katli no 340eur

Pievedu ar pašizgāzēju

Piedāvā darbu iekārtu operatoram

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Sīkdatņu privātuma politika • Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet