Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Langstiņu ciemā

Otrdiena, 2013. gada 15. oktobris
    


(zemesgabals atrodas pie Elenburgas un Krievupes ielu krustojuma)

Garkalnes novada dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma „Silarāji” izstrāde (2013.gada 24.septembra sēdes lēmums (Protokols Nr.10,5.§)) ar mērķi precizēt izmantošanas un apbūves noteikumus jaunu apbūves gabalu izveidei. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 007 0173, platība 2.3 ha.
„Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam” zemes vienības „Silarāji” atļautais izmantošanas veids noteikts jaukta dzīvojamās un komercdarbības objektu apbūves teritorija.
Detālplānojumu izstrādā arhitekti Valda Lasmane un Mārtiņš Lasmanis.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV1024) līdz 2013.gada 15.novembrim. Info t.67800915.

Visas ziņas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

KERAMISKIE DŪMVADI 38eur/m

Pretputekļu apsorbents

Dārzu ierīkošana/ projektēšana

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Sīkdatņu privātuma politika • Ir jautājumi? Rakstiet