Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

Pirmdiena, 2013. gada 23. septembris
    


(zemesgabals atrodas teritorijā starp Baraviku, Sēņu un Vaivaru ielām)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma Baraviku ielā 9 izstrāde (2013.gada 28.maija sēdes lēmums (Protokols Nr.5.,5.§)) ar mērķi precizēt izmantošanas un apbūves noteikumus jaunu apbūves gabalu izveidei dabas lieguma „Garkalnes meži” neitrālajā zonā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 004 0747, platība 0.9507 ha.

„Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam” zemes vienības Baraviku ielā 9 atļautais izmantošanas veids noteikts savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija. Detālplānojumu izstrādā arhitekte Dzintra Putniņa.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV1024) līdz 2013.gada 28.oktobrim. Info t.67800915.

Visas ziņas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Tulkošanas birojs/Tulkošanas pakalpojumi

Aizkari, žalūzijas

Apkures katli no 340eur

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Sīkdatņu privātuma politika • Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet