Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

Otrdiena, 2013. gada 27. augusts
    


(zemesgabali atrodas teritorijā starp Saktas, Lietus un Mašēnu ielām)

Garkalnes novada dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma zemes vienībām Lietus ielā 12 un „Saktas” izstrāde (2013. gada 18. jūnija sēdes lēmums (Protokols Nr.6.,1.§)) ar mērķi precizēt izmantošanas un apbūves noteikumus jaunu apbūves gabalu izveidei. Zemes vienību kadastra apzīmējums 8060 011 0244 un 8060 011 0245, kopējā platība 5.25 ha.

„Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2009.-2021. gadam” zemes vienību Lietus ielā 12 un „Saktas” atļautais izmantošanas veids noteikts savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija. Detālplānojumu izstrādā arhitekti Valda Lasmane un Mārtiņš Lasmanis.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV1024) līdz 2013. gada 30. septembrim. Info t.67800915.

Visas ziņas

VAKANCES

Būvvaldes arhitekts
Sociālais darbinieks
PII "Čiekuriņš" meklē vadītāju
Berģu skola aicina darbā

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

KERAMISKIE SKURSTEŅI 38eur/m.

Pārdod

norberts

AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet