Garkalnes novads

Projekti

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas būvniecība


Īstenotie projekti Garkalnes novadā

Fonds    Atbalsts    Projekta nosaukums    Projekta numurs    Stadija    Īstenošanas laiks   
KPFI       Elektroauto iegāde Garkalnes novadā    KPFI-16/92    Projekts īstenots    2014   
KF    VARAM    Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība pie Lielā un Mazā Baltezera       Projekts pašlaik tiek īstenots    2012-2015   
ERAF       Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Garkalnes novada Upesciema ciemā   3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/144    Projekts īstenots    15.05.2012 - 31.09.2013   
      Meliorācijas sistēmas sakārtošana un pretplūdu novēršana Sužu ciemā Garkalnes novadā       Tiek veikta inženierizpēte    01.09.2011 - 31.09.2012   
ERAF    VIAA    Garkalnes novada izglītības iestāžu informatizācija    2010/0014/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/530    Projekts īstenots    01.2010.-30.06.2012.   
ERAF    LIAA    Veloceliņa Berģi - Upesciems - Langstiņi izbūve    VPA/3.4.2.1.2/08/01/018    Projekts īstenots    05.2009.- 26.05.2012.   
ESF    VRAA    Garkalnes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes    1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/056    Projekts īstenots    02.2011.-02.2013.   
KPFI       Garkalnes vidusskolas ēkas zemas enerģijas patēriņa energoefektīva rekonstrukcija izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas un būvmateriālus    KPFI-10/22/213    Projekts īstenots    līdz 1.11.2012   
ESF    SIF    Garkalnes novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā III kārta       Projekts īstenots    01.04.2012 - 01.10.2012   
KPFI       Gaismas objektu nomaiņa Garkalnes novadā    KPFI    Projekts īstenots    02.02.2012 - 01.07.2012   
ERAF    LIAA    Sociālās dzīvojamās mājas Meža ielā 2, Garkalnē, Garkalnes novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi    SMS/3.4.4.0/10/02/034    Projekts īstenots    08.2010.-20.08.2011.   
ESF    VRAA    Speciālistu piesaiste Garkalnes novadā    1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/094    Projekts īstenots    12.2010.-12.2011.   
ESF    SIF    Garkalnes novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā    1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/019      Projekts īstenots    01.08.2011 - 29.02.2012   
ESF    NVA    Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai    1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001    Projekts īstenots    09.2009-12.2011   

Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnes novadāProjekta apraksts (24.10.2014)