GODA GRĀMATA

Par Goda grāmatu

Garkalnes novada Goda grāmatas un Goda novadnieku tradīcija ir uzsākta 2001. gadā.
Kopš tā brīža ik gadu Garkalnes novadā apbalvo labākos un čaklākos novadniekus.

Laika gaitā sākotnējās grāmatas forma bija kļuvusi vecmodīga un nepraktiska,
tāpēc 2016. gadā grāmata papildināta, uzlabota un veidota no jauna.

Dizains un tā koncepcija, makets, redakcija:
Mārcis Bauze-Krastiņš
Barbara Ābeltiņa

Korektore:
Veneta Žīgure

Elektroniskā versija:
Raimonds Skrābāns

Paldies visiem tiem, kas bija atsaucīgi un palīdzēja šīs grāmatas tapšanā un sakārtošanā.
Īpaši liels paldies Kristīnei Tīzenbergai un Daigai Gruzītei.

Vislielākais paldies tomēr Garkalnes izcilajiem novadniekiem.
Mums ir ar ko lepoties!