Jūs varat pieprasīt un saņemt pašvaldības un valsts pārvaldes e-pakalpojumus, sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un saņemt informāciju par e-pakalpojuma izpildes rezultātu:

DOMES KONTAKTI

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 11:00 - 19:00 (pusdienlaiks 13:00 - 14:00),
Ceturtdienās 9:00 - 17:00 (pusdienlaiks 13:00 - 14:00).
Tālrunis 6780 0918; fakss 6799 4414
Kase, biļešu rezervācija: 6780 0927
Dežurante: 6799 4413
E-pasts:

Rekvizīti:
Garkalnes novada dome
Brīvības gatve 455, Rīga, LV 1024
Reģ. Nr. 90000024313
AS "SEB banka", Vidzemes filiāle
SWIFT: UNLA LV2X
Konts: LV62UNLA0034105293100
GPS koordinātas: N57.0001975 E24.2740839


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai
iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Dome
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš
6780 0918
Priekšsēdētāja 1. vietnieks
Guntars Kniksts
6780 0918
Priekšsēdētāja 2. vietnieks
Alvis Zīriņš
6780 0918
Sekretāre
Natālija Reiere
6780 0918
Biroja vadītāja
Ilze Vētra
6780 0932
Izpildvara
Izpilddirektore
Jeļena Toca
6780 0920
Būvvalde
Vadītājs
Jānis Dambis
6780 0916
Vadītāja vietniece – arhitekte
Aija Martinsone
6780 0916
Būvvaldes lietvedis
Kaspars Krūmiņš
6780 0935
Arhitekta palīdze
Felicita Kārkluvalka
6780 0935
Teritorijas plānotāja
Sandra Čakāne
6780 0915
Telpiskās attīstības plānotāja
Daiga Gruzīte
6780 0936
Inženierkomunikāciju inženieris
Kaspars Neilands
6780 0936
Būvinspektors
Imants Birze
6780 0917
Būvinspektora palīgs
Gints Blūmentāls
6780 0917
Ceļu inženieris
Ēriks Skujiņš
6780 0916
Nekustamā īpašuma daļa
Vadītājs
Aivars Laurs
6780 0922
Vadītāja vietniece,
zemes ierīkotāja Rūta Šmite
6780 0922
Nekustamā īpašuma speciālists
Armands Bērziņš
6780 0922
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Marita Fedjaņina 6780 0926
Mežsaimniecības inženieris
Kaspars Šuikovskis
6780 0922
Finanšu un grāmatvedības daļa
Finanšu direktore
Ilesa Abarri
6780 0928
Galvenā grāmatvede
Velta Šidlovska
6780 0925
Vecākā grāmatvede
Marta Vanaga
6780 0924
Grāmatvede
Inga Agejeva
6780 0924
Grāmatvede
Agnija Osīte
6780 0925
Kasiere
Elita Plūmane
6780 0927
Sociālais dienests
Vadītāja
Silvija Putnika
6780 0931,
2544 6777
Sociālā dienesta vadītājas vietniece-sociālā darbiniece
Aija Ļitvīnova
6780 0931 aija.litvinova@garkalne.lv
Sociālā darbiniece
Lonija Pauliņa
6780 0931,
2939 8021
Sociālā darbiniece darbam
ģimenēm ar bērniem Baiba Daha
6780 0931,
2648 6932
Psiholoģe
Anda Suharevska
2678 9309
Dzimtsarakstu nodaļa
Vadītāja
Elga Liepiņa
6780 0937
Garkalnes bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Freivalde
6780 0921
Bāriņtiesas priekšēdētājas vietniece Ilze Vētra 6780 0921
Bāriņtiesas sekretāre
Maija Staudža
6780 0921 maija.staudza@garkalne.lv
Kultūras centrs "Berģi"
Vadītāja
Madara Bregže
6780 0933 madara.bregze@garkalne.lv
Garkalnes sporta centrs
Vadītājs
Juris Silovs
2912 2363juris.silovs@garkalne.lv
Jaunatnes lietu speciāliste
Agnese Apse
2845 0154
Juridiskā daļa
Vadītāja
Margarita Gorškova
6780 0923
Vadītājas vietnieks
Ainārs Laurs
6780 0923
Jurists
Jānis Frišfelds
6780 0939
2943 8437
Projektu un attīstības daļa
Vadītājs
Gundars Krievs
6780 0940
Projektu vadītājs
Klāvs Zīberts
6780 0940
Nodrošinājuma daļa
Vadītāja
Kristīne Tīzenberga
6780 0934
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Mārtiņš Jirgensons
6780 0934
Darba drošības speciāliste
Kristīne Kursīte
2645 4182 kkursite@gmail.com
Lauku attīstības speciāliste
Liāna Apine
2654 9584
Sabiedrisko attiecību daļa
Vadītājs
Mārcis Bauze-Krastiņš
2617 7087
Mājas lapas administrators
Raimonds Skrābāns
2619 8853
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts