Brīvprātīgais darbs un darba piedāvājumi

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Informācija par pašvaldības brīvprātīgā darba noteikumiem un dokumentiem

• Sūtīt darba piedāvājumus –

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts