IZGLĪTĪBA

Pamatskolas


Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
www.garkalnesskola.lv


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
www.bmmp.lv


Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

• Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

Reģistrācijas Nr. 4301903255. Reģistrācijas datums: 01.08.2018.
Adrese: Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes novads LV-2137
Tālr. 27049671. E-pasts:
ciekurins@garkalne.lv
Izglītības iestādē īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111
Vadītāja: Zaiga Žuka

• Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Skudriņas"

Reģistrācijas Nr. 4301903257. Reģistrācijas datums: 10.08.2018.
Adrese: Saules iela 34, Garkalne, Garkalnes novads LV-2137
Tālr. 25605232. E-pasts: skudrinas@garkalne.lv
Izglītības iestādē īsteno:
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511
Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611
Vadītājs: Pēteris Salenieks


Privātās pirmsskolas izglītības iestādes

No 2018. gada 1. marta Garkalnes novada pašvaldība privātās pirmsskolas izglītības iestādes līdzfinansē šādā apmērā:
1) bērniem no 1,5 - 4 gadu vecumam - 223,00 EUR mēnesī;
2) bērniem no 5 - līdz pamatizglītības programmas ieguves uzsākšanai - 152,00 EUR.

Garkalnes novada domes pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāme par sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadam privātajiem bērnudārziem

Privātās PII un pieskatīšanas centri, ar kuriem ir noslēgti līgumi par savstarpējiem norēķiniem Garkalnes novadā:

Vieta   Nosaukums   Tālrunis, adrese  
Priedkalne PPII „Langstiņi” 2631 3677, Liedaga iela 7
Upesciems SIA „Viss bērniem” 2913 2822, Pērļu iela 3/1
Upesciems SIA „Egma star” 2686 4557, Parka iela 2d
Berģi SIA „Mazo bērnu skola Knābis” 2919 2944, Akmeņu iela 1
Berģi PPII „Skudriņa Tipa” 2614 8815, Bitēnu iela 16
Berģi PPII "Zelta Rasa" 2039 3488, Lapu iela 7
Suži SIA ”Pētnieku darbnīca” 2949 1639, Apogu iela 8-1


Projekti

Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnes novadā (24.10.2014)

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts