Garkalne GARKALNE.LV

SAISTOŠIE DOKUMENTI

Pašvaldība

Garkalnes pašvaldības nolikums (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 19)
Garkalnes pašvaldības nolikums (Saistošie noteikumi Nr. 19)
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.09.2014)
Grozījumi (25.10.2016)
Grozījumi (27.09.2016)
Grozījumi (25.07.2017)
Grozījumi (29.08.2017)
Grozījumi (08.12.2017)
Grozījumi (27.11.2018)
Grozījumi (25.06.2019)

Par Garkalnes novada pašvadības budžetu 2019. gadam (Saistošie noteikumi Nr. 37)

Garkalnes novada domes publiskais gada pārskats par 2018. gadu

Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu (Saistošie noteikumi Nr. 3)
Grozījumi (25.02.2014)
Grozījumi (26.02.2019)

Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu (Saistošie noteikumi Nr. 5)

Garkalnes novada Pašvaldības policijas nolikums

Par filmēšanu un fotografēšanu Garkalnes novada domē

Garkalnes novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums


Nodokļi

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Garkalnes novadā 2019. gadā (Saistošie noteikumi Nr. 28)

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 8)
Grozījumi (26.02.2019)

E-IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 6.-13. punktu

IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 14.-16. punktu

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 5)


Izglītība

Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 5)
Grozījumi (29.05.2012)
Grozījumi (10.12.2012)
Grozījumi (28.05.2013)
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (26.08.2014)
Grozījumi (26.04.2016)
Grozījumi (24.05.2016)
Grozījumi (28.02.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības programmas apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Grozījumi (26.03.2019)

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Garkalnes novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmās (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Grozījumi (29.08.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības 30.04.2008. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās iestādēs izglītojamiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (Saistošie noteikumi Nr. 7)

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (Saistošie noteikumi Nr. 8)
Grozījumi (27.03.2012)
Grozījumi (29.11.2016)

Par bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu dalības maksas kompensācijas kārtību (Saistošie noteikumi Nr. 14)
Grozījumi (26.06.2018)
Konsolidētā versija


Sabiedrība

Par sabiedrisko kārtību Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Par braukšanas izdevumu segšanas kārtību atsevišķām pasažieru kategorijām (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā (konsolidētā versija) (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 6)
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.05.2017)
Grozījumi (27.03.2018)
Grozījumi (26.06.2018)

Saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar euro ieviešanu

Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 6)

Grozījumi Garkalnes pagasta padomes 2005.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Garkalnes pagasta padomes palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (Saistošie noteikumi Nr. 22)
Komentārs

Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu (Saistošie noteikumi Nr. 7)

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību (Saistošie noteikumi Nr. 6)

Psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 6)

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu aizbildnim (Saistošie noteikumi Nr. 17)

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Garkalnes novada kapu uzturēšanas un darbības noteikumi (Saistošie noteikumi Nr. 15)

Prasības pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 7)

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 31)

Par koku ciršanu ārpus meža Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 4)

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Garkalnes novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi (27.09.2016)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 21)

Garkalnes novada bibliotēku lietošanas noteikumi (Saistošie noteikumi Nr. 10)

Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu, komandu un nodibinājumu dalībai sacensībās (Saistošie noteikumi Nr. 18)

Par suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 25)


Būvniecība

Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu (Saistošie noteikumi Nr. 4)
Paskaidrojumu raksts

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu (Saistošie noteikumi Nr. 7)
Grozījumi (29.05.2018)

Par būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem Garkalnes novadā
Grozījumi (17.12.2013)
Grozījumi (30.09.2014)

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 16)

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 5)


Reklāma

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vēstas pret publisku vietu Garkalnes novadā (Saistošie noteikumi Nr. 14)

IESNIEGUMS: Reklāmas vai reklāmas objekta projekta izskatīšanai un saskaņošanai

GARKALNES NOVADS

Pašvaldība

Par Garkalnes novadu

Garkalnes novada ģerbonis

Garkalnes pasts

Pašvaldības policija

Pašvaldības uzņēmumi

Garkalnes baznīca

Berģu draudze

Uzziņas un pakalpojumi

Nodokļu maksātāja pienākumi

Valsts karogs jāizkar

Viegli lasīt

facebook twitter youtube

CEĻOTĀJIEM

Novada karte

Veloceliņš

Kas ir Zaļā vārna?

Jaunsudrabiņa piemiņas istaba

Jaunsudrabiņa izziņu taka

Namdara Darbnīca

Upesrūķi

Vulfas kundze

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 26. oktobris
Koncerts "Ceļā uz Tolosu"

Svētdiena, 27. oktobris
Izrāde „Meistars un Aleksandra”

Sestdiena, 2. novembris
Koncerts "Man šodien 18 gadu, Pie manis nāks daudz draugu, radu..."

Piektdiena, 8. novembris
Trīs Latvijas tenoru koncerts

Svētdiena, 17. novembris
Svētku koncerts "Vilksim košu zelta jostu Apkārt savu tēvu zem'"

Sestdiena, 23. novembris
Koncertprogramma "Viņa un Viņš"

VAKANCES

PII "Čiekuriņš" aicina darbā
PII "Skudriņas" aicina darbā

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Izīrē dzīvokli

GRANULAS malkastirgus.lv

KOKSKAIDU BRIKETES

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet