Būvniecības ieceres iesniegums
Divu ģimeņu dzīvojamā māja, Taku iela 40, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Divu ģimeņu dzīvojamā māja, Taku iela 40, Berģi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
281/19 16.09.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-141/19-09-16
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-141/19-09-16
Ievietots: 16.09.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=2019