Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana, Neļķu iela 17-6, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana, Neļķu iela 17-6, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
288/19 26.09.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 26.09.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1990