Būvniecības ieceres iesniegums
Fasādes apdares atjaunošana, Atpūtas iela 1; 2; 3; 4; 6; Neļķu iela 17, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Fasādes apdares atjaunošana, Atpūtas iela 1; 2; 3; 4; 6; Neļķu iela 17, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Vienkāršotas ēkas fasādes atjaunošana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
284/19 19.09.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 19.09.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1988