Būvniecības ieceres iesniegums
Mazēka, Neļķu iela 8, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Mazēka, Neļķu iela 8, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
266/19-09-05
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 05.09.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 05.09.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 12.09.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1987