Būvniecības ieceres iesniegums
Ielas izbūve, Vijupes iela 18, Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ielas izbūve, Vijupes iela 18, Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
401/19 23.12.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-184/19-12-23
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-184/19-12-23 02.01.2020
Ievietots: 02.01.2020.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1985