Būvniecības ieceres iesniegums
Vienģimenes dzīvojamā māja, Melleņu iela 9, Makstenieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Vienģimenes dzīvojamā māja, Melleņu iela 9, Makstenieki, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
243/19 19.08.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-127/19-08-15
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-127/19-08-19
Ievietots: 19.08.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 19.08.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 19.09.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1975