Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā ēka, Kluso Kalnu iela 2, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā ēka, Kluso Kalnu iela 2, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
280/19-09-12
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-140/19-09-12
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-140/19-10-03
Ievietots: 03.10.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 14.11.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 21.11.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1974