Būvniecības ieceres iesniegums
Ielas jaunbūve, Mazā Dzērvju iela, Sunīši, Garkalnes nov.

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ielas jaunbūve, Mazā Dzērvju iela, Sunīši, Garkalnes nov.
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
317/19 18.10.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-152/19-10-18
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-152/19-10-21
Ievietots: 21.10.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1972