Būvniecības ieceres iesniegums
Privātmāja, Lēpju iela 3, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Privātmāja, Lēpju iela 3, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
316/19 17.10.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-151/19-10-17
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-151/19-10-24
Ievietots: 24.10.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 07.11.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 11.11.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta 2019-12-16
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1971