Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Airu iela 2, Baltezers, Garkalnes nov., LV-2164

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Airu iela 2, Baltezers, Garkalnes nov., LV-2164
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
194/19 15.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-101/19-07-15
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-101/19-07-18
Ievietots: 15.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 19.09.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1925