Būvniecības ieceres iesniegums
20kV EPL A-12 un A-160 pārbūve posmā no A/st. 215 līdz T-1602 un T-1204, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta 20kV EPL A-12 un A-160 pārbūve posmā no A/st. 215 līdz T-1602 un T-1204, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
203/19 18.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 18.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1902