Būvniecības ieceres iesniegums
Vienģimenes dzīvojamā māja, Tīreļu iela 14, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Vienģimenes dzīvojamā māja, Tīreļu iela 14, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
202/19 11.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-105/19-07-18
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-105/19-07-18
Ievietots: 18.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 21.10.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 10.02.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1898