Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, Mediķu iela 2B, Langstiņi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, Mediķu iela 2B, Langstiņi, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
177/19 20.06.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 20.06.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1895